Portal:Språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Akkadisk er et utdødd østsemittisk språk, som var sterkt påvirka av sumerisk. Det ble brukt i perioden fra omkring 2500 f.Kr. til det første århundret etter Kristus i Mesopotamia og i dagens Syria. De siste århundrene av språkets levetid ble det i stor grad utkonkurrert av arameisk, og ble til slutt bare brukt som skrift- og lærdomsspråk. Språkets navn er avleda fra navnet på byen Akkad. Akkadisk var folkespråk og embetsspråk i Mesopotamia og i en periode språket for internasjonal korrespondanse i Midtøsten og Egypt.

Akkadisk er en fellesbetegnelse på tre nært beslekta dialekter, gammelakkadisk, babylonsk og assyrisk. Den mellombabylonske språkformen ble i en periode brukt som et lingua franca i Midtøsten, og er dokumentert, ofte i former som var påvirka av språklige substrater som for eksempel kanaanittiske språk, i dokumenter fra andre deler av regionen, blant annet i de såkalte Amarnabrevene.

Les mer

Edit-find.svg Utvalgt artikkel

Svensk- og tospråklige kommuner i Finland

Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland omfatter alle finske byer og kommuner hvor det svenske språket har offisiell status på kommunenivå. I tillegg gis en oversikt over finske kommuner med større svenskspråklig minoritet hvor svensk ikke er offisielt kommunalt språk.

90,9 % av befolkningen i Finland har finsk som morsmål, og 5,4 % svensk (per 31. desember 2008). Begge språk er offisielle. På lokalt nivå kan hver kommune bruke finsk, svensk eller være tospråklig. Den finske språkloven sier at kommunen skal være tospråklig dersom mer enn 8 % av befolkningen, eller minst 3 000, snakker finsk (i svenskspråklige kommuner) eller svensk (i finskspråklige kommuner).

Les mer

Emblem-question.svg Visste du at …

Image-x-generic.svg Utvalgt bilde

Trestrukturen til Chomskys kjente eksempelsetning «colorless green ideas sleep furiously».
Trestrukturen til Chomskys kjente eksempelsetning «colorless green ideas sleep furiously».

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler